circulair bouwen

Alles wat je wilt weten over circulair bouwen

Ben jij benieuwd wat precies wordt bedoeld met circulair bouwen? Het is een duurzame vorm van bouwen. Tijdens het bouwproject wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare grondstoffen. Er worden dus zo min mogelijk eindige bronnen gebruikt. Nu ben je vast benieuwd naar hoe dit allemaal in zijn werking gaat. In dit artikel kom je er achter. 

Wat is precies circulariteit?

Laten we maar beginnen bij het uitleggen van wat precies als circulariteit wordt beschouwd. Het is namelijk zo dat er van alle grondstoffen slechts een beperkte voorraad aanwezig is hier op aarde. Een voorbeeld hiervan is olie. Er is 75% van de beschikbare olie gewonnen namelijk. Daarnaast brengt het winnen van deze grondstoffen ook veel vervuiling met zich mee. Dat is dus erg slecht voor het milieu. 

Circulair bouwen wordt gezien als onderdeel van de circulaire economie. Dit is een economisch systeem waar geen afval meer bestaat. Daarnaast worden grondstoffen ook steeds opnieuw gebruikt. Het draait dus om het minimaal gebruiken en het maximaal hergebruiken van grondstoffen. Het doel van Nederland hierbij is om in 2050 volledig circulair te zijn. 

Wat is dan circulair bouwen?

Het circulariteit toepassen op de bouw, dat wordt gezien als circulair bouwen. Maar wanneer bereik je dit dan? Er wordt gesproken van circulair bouwen als je bij het bouwen van een nieuw huis zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt. Je maakt dan dus ook zo min mogelijk vervuiling. Hierbij wordt er vaak gekeken naar de gehele keten. Dus ook naar het ontwerp, de bouw en natuurlijk de uitvoering van het project. 

Wat zijn de principes van circulair bouwen

Het dus wel zo dat het bouwen van circulaire projecten veel aandacht nodig heeft. Het is een hele klus een daar komen veel dingen bij kijken. Alles moet namelijk zo circulair mogelijk ingericht worden. Er zijn wel een aantal principes die belangrijk zijn voor circulair bouwen. Ten eerste wordt er dus zo min mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe bronnen en veel gebruik gemaakt van herbruikbare bronnen. Eindige bronnen die wel worden gebruikt moeten zo efficiënt mogelijk worden toegepast. Die materialen dienen dus bij bijvoorbeeld een sloop weer hergebruikt te kunnen worden. Daarnaast zijn energiebesparing en duurzaamheid ook belangrijke kenmerken. Een gebouw moet in een ideale situatie bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijk ontworpen worden. Het moet ook herbruikbaar zijn en zelfvoorzienend als het aan komt op energie. 

circulair bouwen

Een materialenpaspoort

Bij het circulair bouwen is een materialenpaspoort er belangrijk om te hebben. Het maakt het inzichtelijk welke materialen er worden gebruikt voor de bouw en hoe ze verwerkt worden. Als er een gebouw uiteindelijk wordt gesloopt wordt het demonteren en terugwinnen van materialen ook een stuk makkelijker als dat in het materialenpaspoort staat. Er kan op die manier weer een circulair bouwwerk kunnen worden geplaatst. Dus als je begint met het circulair bouwen is het verstandig om zo’n materialenpaspoort aan te schaffen.