Wat is een integriteitsonderzoek?

Een integriteitsonderzoek houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar een medewerker waarvan verdacht wordt bepaalde integriteitsregels geschonden te hebben. Dit kan ook plichtsverzuim zijn: het niet houden aan bepaalde verplichtingen. Niet alleen op zakelijk gebied maar ook buiten werktijden om moet een werknemer zich houden aan bepaalde normen, waarden en regels vanuit het bedrijf. Bij het vermoeden van integriteitsschending moet er meteen actie worden ondernomen om de werknemer in het proces van het onderzoek mee te nemen. Dit geldt ook als het alleen nog een vermoeden is en dus nog niet zeker is.

Wanneer is er sprake van een integriteitsschending?

Er is sprake van integriteitsschending als een medewerker zich niet houdt aan bepaalde normen en waarden van het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Dit geldt ook voor het niet naleven van voorschriften van het bedrijf. Dit geldt voor elke vorm dan ook. Of het nou gaat om een ambtenaar of een werknemer, integriteit overtreden is uit den boze. In elk bedrijf en organisatie is een integriteitsschending dus absoluut ongewenst. Integriteitsschending kan ook van toepassing zijn als er bijvoorbeeld sprake is van bepaalde nevenactiviteiten met veel risico’s voor het bedrijf of het niet naleven van instructies of verzuimprotocol. In elk geval mag het bedrijf hiervoor een onderzoek starten.

Hoe werkt een integriteitsonderzoek?

Bij een integriteitsonderzoek ligt de focus op de waarheidsvinding. Waarheidsvinding is het proces dat zich bezighoudt met het achterhalen van de waarheid, oftewel dit wordt aan het licht gebracht. Er wordt in kaart gebracht wat de situatie is, wat er is gebeurd, wie dit was, wie er betrokken waren of op de hoogte waren, wanneer het was en waar het plaats heeft gevonden, enzovoort. Er wordt ook gekeken naar in hoeverre de schade voor het bedrijf is en in hoeverre de regels zijn verbroken, etc.

Verschil tussen integriteitsonderzoek en fraudeonderzoek

Het verschil tussen een integriteitsonderzoek en een fraudeonderzoek is dat bij fraudeonderzoek meer focus wordt gelegd op financieel vlak. Er kan bijvoorbeeld gezocht worden naar bepaalde bankafschriften of andere bankactiviteiten. Of iets anders wat met financiën te maken heeft. Bij integriteitsonderzoek is het meer in het algemeen het schenden van regels en de normen en waarden met schade voor het bedrijf als gevolg van dien. Het kan dus zo zijn dat fraude onder de integriteitsschending valt, maar eigenlijk niet andersom gezien fraude wat specifieker is.

Wat zijn mogelijke maatregelen bij integriteitsschending?

Allereerst wordt het onderzoek gehouden en gefocust op waarheidsvinding. Vervolgens wordt er o.a. beslist of er wat voor maatregel de werkgever wilt en er wordt hier op juridisch perspectief naar gekeken om keuzes vanuit emoties ervan te ontkoppelen. Als er ontslag gewenst is wordt er ook eerst vanuit juridisch oogpunt hiernaar gekeken.

Tips voor gewenst gedrag

Wil je voorkomen dat je personeel zich op een vervelende manier gedraagt of schade toebrengt aan je bedrijf, en ze juist op de goede weg aansturen? Dan zou je kunnen overwegen om regelmatig feedback te geven, interesse te tonen en vertrouwen opbouwen met je werknemers. Door goed te communiceren en ook echt betrokkenheid en oprechte interesse te laten zien kun je het personeel het gevoel geven dat ze geen nummertje zijn maar echt bij het team horen.